CAREER
联系
我们

欢迎联系我们!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总部地址: 深圳市罗湖区银湖路金湖一街38号中国脑库A栋西602
邮政编码:518029

项目管理总部地址: 上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号5栋310
邮政编码: 201102

总部邮箱:mail@quanzhi.net.cn
总部总机:(0755)25928588
传真:(0755)82411016

总部地址:深圳市罗湖区银湖路金湖一街38号中国脑库A栋西602

 

项目管理总部地址:上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号5栋310